COSME SHOP

Công trình: Cosme shop

Hoàn thành: 2017

Thi công: GM Project

Chủ đầu tư: Chị Giang

Địa điểm: 132 Trần Quang Diệu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

GM PROJECT

"Kiến Tạo Bền Vững"

Chúng tôi là những người Việt trẻ, năng động, nhiệt huyết và tràn đầy ước mơ.

GM PROJECT

"Kiến Tạo Bền Vững"

Chúng tôi là những người Việt trẻ, năng động,

nhiệt huyết và tràn đầy ước mơ.