Thi công Hotels & Resorts

AIR.BNB

Hoàn thành: 2016

Địa điểm: 79/2/1 Phan Kế Bính, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

XEM THÊM

GM PROJECT

"Kiến Tạo Bền Vững"

Chúng tôi là những người Việt trẻ, năng động, nhiệt huyết và tràn đầy ước mơ.

GM PROJECT

"Kiến Tạo Bền Vững"

Chúng tôi là những người Việt trẻ, năng động,

nhiệt huyết và tràn đầy ước mơ.