AIR.BNB

Công trình: Air.Bnb

Hoàn thành: 2016

Thi công: GM Project

Chủ đầu tư: Anh Mike

Địa điểm: 79/2/1 Phan Kế Bính, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

GM PROJECT

"Kiến Tạo Bền Vững"

Chúng tôi là những người Việt trẻ, năng động, nhiệt huyết và tràn đầy ước mơ.

GM PROJECT

"Kiến Tạo Bền Vững"

Chúng tôi là những người Việt trẻ, năng động,

nhiệt huyết và tràn đầy ước mơ.