Thi công cửa hàng

GRAND SPORT

Hoàn thành: 2016

Địa điểm: 90C Thạch Thị Thanh, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

XEM THÊM

COSME SHOP

Hoàn thành: 2017

Địa điểm: 132 Trần Quang Diệu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

XEM THÊM

YAATEA SHOP

Hoàn thành: 2017

Địa điểm: 191 Nguyễn Thiện Thuật, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

XEM THÊM

GM PROJECT

"Kiến Tạo Bền Vững"

Chúng tôi là những người Việt trẻ, năng động, nhiệt huyết và tràn đầy ước mơ.

GM PROJECT

"Kiến Tạo Bền Vững"

Chúng tôi là những người Việt trẻ, năng động,

nhiệt huyết và tràn đầy ước mơ.