BA LÁ TRÀ

Công trình: Ba lá trà

Hoàn thành: 2016

Thi công: GM Project

Chủ đầu tư: Chị Quế Anh

Địa điểm: 67 Trường Sơn, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

GM PROJECT

"Kiến Tạo Bền Vững"

Chúng tôi là những người Việt trẻ, năng động, nhiệt huyết và tràn đầy ước mơ.

GM PROJECT

"Kiến Tạo Bền Vững"

Chúng tôi là những người Việt trẻ, năng động,

nhiệt huyết và tràn đầy ước mơ.